Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Duur 1 uur

Accreditatie (1 punt)

NVZA (25-6-'25)
VSR (aangevraagd)

Over dit webinar

Duale immuuntherapie, in de vorm van nivolumab plus ipilimumab, is in combinatie met twee cycli platinabevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker bij volwassenen met tumoren zonder een sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie.

 

Inmiddels is er in Nederland meer ervaring met duale immuuntherapie opgedaan. Reden om eens goed naar de patiëntselectie voor deze behandeloptie te kijken. Aan bod komen o.a. de biologische rationale voor duale immuuntherapie bij gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker de vraag welke patiënten in aanmerking komen voor duale immuuntherapie en welke factoren hier een belangrijke rol bij spelen.

Leerdoelen

  • Deelnemers zijn op de hoogte van en kennen het verschil in werkingsmechanisme tussen ipilimumab, nivolumab en chemotherapie bij mNSCLC
  • Deelnemers begrijpen de biologische rationale voor het toevoegen van ipilimumab aan nivolumab en chemotherapie
  • Deelnemers verdiepen hun kennis over de rol die PD-L1-expressie, leeftijd, fitheid, rookgeschiedenis en levermetastasen kunnen spelen bij de keuze voor duale immuuntherapie i.c.m. twee cycli platinabevattende chemotherapie

De sprekers

Foto 29-04-2024 om 10.06

Prof. dr. Egbert Smit

Longarts, LUMC, Leiden

Foto 29-04-2024 om 10.07

Dr. Wouter van Geffen

Longarts, MCL, Leeuwarden

Voor wie?

  • Longartsen
  • Verpleegkundig specialisten
  • Ziekenhuisapothekers

ONC-NL-2400069