Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Duur 1 uur

Accreditatie (1 punt)

NVALT (aangevraagd)
V&VN (aangevraagd)
NAPA (aangevraagd)
NVvH (aangevraagd)
NVRO (aangevraagd)

Over dit webinar

In Nederland krijgen ieder jaar meer dan 14.000 patiënten te horen dat ze longkanker hebben.1 Van hen heeft ongeveer 50% vroegstadium niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).1 Het behandellandschap voor deze patiënten verandert de laatste tijd in een rap tempo. In dit webinar komen de implicaties van deze veranderingen voor zowel de zorgverlener als de patiënt uitgebreid aan bod.

1. https://nkr-cijfers.iknl.nl. Geraadpleegd oktober 2023.

Leerdoelen

  • Bewust worden van de vijfjaarsoverlevingscijfers van patiënten met vroegstadium-NSCLC
  • Bewust worden van de impact van komende veranderingen in het behandellandschap van vroegstadium-NSCLC op het beleid en de besluitvorming bij het opstellen van een behandelplan
  • Weten wat de meerwaarde is van de gebruikte eindpunten in studies naar vroegstadium-NSCLC (DFS, EFS, MPR/cPR) zowel vanuit het perspectief van de patiënt als de behandelaar
  • Noodzaak van diagnostiek bij vroegstadium-NSCLC
  • Het proces begrijpen rondom toegang tot nieuwe innovatieve geneesmiddelen, de rol van o.a. ZiN, Commissie BOM, Commissie BAG, het belang van uniforme zorg en shared decision-making

De sprekers

c20ddb7f-47c6-4cc8-9562-ce9dda83cc75

Drs. Lidia Barberio

Directeur Longkanker Nederland

Prof. dr. Michel van den Heuvel

Prof. dr. Michel van den Heuvel

Hoofd afdeling Longziekten en longarts, Radboudumc

9847d29a-2e30-4bf3-8ea0-821d281a74a2

Tineke Lammers

Verpleegkundig specialist longoncologie. OLVG

Voor wie?

  • Longartsen
  • Verpleegkundig specialisten
  • Physician assistants
  • Radiotherapeuten
  • Chirurgen