Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)
ONC-NL-230023

Duur 1 uur

Accreditatie (1 punt)

NVALT (aangevraagd)
V&VN (aangevraagd)
NVZA (aangevraagd)

Over dit webinar

Immuuntherapie met immuuncheckpointremmers heeft het behandellandschap bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) de afgelopen jaren flink veranderd. De resultaten in de gemetastaseerde setting hebben geleid tot het onderzoeken en inzetten ervan in vroegere stadia, eerst bij niet-resectable stadium III en binnenkort ook bij resectabel NSCLC.1-4 Wat zijn de belangrijkste studieresultaten van een neoadjuvante of adjuvante behandeling met immuuntherapie bij resectabel NSCLC? En welke gevolgen heeft neoadjuvante immuuntherapie voor de daaropvolgende chirurgische behandeling en de pathologie? Deze thema’s komen aan bod in webinar.

Leerdoelen

  • Deelnemers begrijpen de rationale van neoadjuvante en adjuvante immuuntherapie bij resectabel NSCLC
  • Deelnemers begrijpen welke consequenties (neo)adjuvante immuuntherapie heeft voor het zorgpad van patiënten met resectabel NSCLC op het gebied van chirurgie en pathologie
  • Deelnemers begrijpen welke criteria van belang zijn bij het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor (neo)adjuvante immuuntherapie 

De sprekers

Drs. Daphne Dumoulin longarts, Erasmus MC

Drs. Daphne Dumoulin

longarts, Erasmus MC

Ontwerp zonder titel (9)

Dr. Chris Dickhoff

thoraxchirurg, Amsterdam UMC

Foto_Jan von der Thüsen.psd

Dr. Jan von der Thüssen

patholoog, Erasmus MC

Voor wie?

  • Longartsen
  • Verpleegkundig specialisten
  • Ziekenhuis apothekers

REFERENTIES

1. Felip E, Altorki N, Zhou C, et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, openlabel, phase 3 trial. Lancet 2021;398:1344 -57.

2. Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in resectable lung cancer. N Engl J Med 2022;386:1973-85.

3. O’Brien M, Paz-Ares L, Marreaud S, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy for completely resected stage IB-IIIA non-smallcell lung cancer (PEARLS/KEYNOTE-091): an interim analysis of arandomised, triple-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022;23:1274-86.

4. Spigel DR, Faivre-Finn C, Gray JE, et al. Five-year survival outcomes from the PACIFIC trial: durvalumab after chemoradiotherapy in stage III non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2022;40:1301-11.